Veel artikelen in onze collectie zijn zogenaamde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), bedoeld om de drager te beschermen tegen risico’s die hij loopt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften uit Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap d.d. 21 december 1989. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden voorzien van een CE-markering. CE staat voor Conformité Européenne, oftewel ‘in overeenstemming met Europese regelgeving’. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er in 3 categorieën:

Categorie I: eenvoudige PBM’s die beschermen tegen lage risico’s. Een voorbeeld is regenkleding. Deze PBM’s hoeven niet te worden gecertificeerd door een externe keuringsinstantie en vallen onder geen enkel Europees kwaliteitsgarantiesysteem.

Categorie II: PBM’s die beschermen tegen middelhoge risico’s. Een voorbeeld is signalisatiekleding. Deze PBM’s worden door een externe keuringsinstantie gecertificeerd maar ze vallen onder geen enkel Europees kwaliteitsgarantiesysteem.

Categorie III: complexe PBM’s die beschermen tegen hoge risico’s, waaronder dodelijke gevaren en onherstelbare schade aan de gezondheid. Voorbeelden zijn laskleding, hittebestendige kleding, kleding die beschermt tegen een elektrische vlamboog en kleding die beschermt tegen chemicaliën. Deze PBM’s moeten door een externe keuringsinstantie worden gecertificeerd en vallen onder een Europees kwaliteitsgarantiesysteem.

Voor alle voorkomende risico’s zijn specifieke Europese normen opgesteld. Onderstaand een overzicht van veelvoorkomende normen in onze collecties:

EN 342 Bescherming tegen een koude omgeving (categorie II)

Deze norm specificeert testmethodes en eisen die worden gesteld aan de prestaties van kleding die is bedoeld om bescherming tegen een koude omgeving (gekenmerkt door een combinatie van vochtigheid, wind en een luchttemperatuur lager dan -5 °C) te bieden. Naast het pictogram staan de thermische isolatiewaarde (Clo waarde), de X waarde: luchtdoorlatendheid (klasse 1 t/m 3, hoe hoger hoe beter) en de Y waarde: dampdoorlaatbaarheid (klasse 1 t/m 3, hoe hoger hoe beter).

EN 343 Bescherming tegen slechte weersomstandigheden (categorie I)

Deze norm specificeert testmethodes en eisen die worden gesteld aan materialen en naden van kleding die is bedoeld om te beschermen tegen slecht weer, oftewel weersomstandigheden met een combinatie van neerslag (regen, sneeuw), mist, vochtigheid en wind bij temperaturen tot -5 ºC. Naast het pictogram staan de X waarde: waterdichtheid (klasse 1 t/m 3, hoe hoger hoe beter) en de Y waarde: dampdoorlaatbaarheid (klasse 1 t/m 3, hoe hoger hoe beter).

EN 471 Signalisatiekleding (categorie II)

Deze norm specificeert eisen die worden gesteld aan kleding die is bedoeld om de gebruiker goed zichtbaar te maken in gevaarlijke situaties, zowel onder alle lichtomstandigheden overdag als bij verlichting door de koplampen van een voertuig in het donker. Effectieve zichtbaarheid wordt geboden door een fluorescerende stof en reflecterende strepen. Naast het pictogram staan de X waarde: de klasse waarbinnen het artikel valt op basis van de hoeveelheid fluorescerend en reflecterend materiaal (klasse 1 t/m 3, hoe hoger hoe beter) en de Y waarde: de klasse waarbinnen het reflecterende materiaal valt.

EN ISO 20345 (EN 345) Persoonlijke beschermingsmiddelen - veiligheidsschoeisel

Deze norm specificeert testmethodes en eisen die worden gesteld aan de prestaties van veiligheidsschoenen, veiligheidsklompen en veiligheidslaarzen.

SB

Voldoet aan alle basiseisen, waaronder stalen neus met een indeukresistentie van 200 Joule.

S1 (=SB + A + E)

Voldoet aan alle basiseisen, waaronder stalen neus met een indeukresistentie van 200 Joule. Gesloten hiel. Oliebestendige zool. Antistatische eigenschappen. Energieabsorptie (minstens 20 Joules) door de hak.

S2 (=SB + A + E + WRU)

Voldoet aan alle basiseisen, waaronder stalen neus met een indeukresistentie van 200 Joule. Gesloten hiel. Oliebestendige zool. Antistatische eigenschappen. Energieabsorptie (minstens 20 Joules) door de hak. In hoge mate waterafstotend

S3 (=SB + A + E + WRU + P)

Voldoet aan alle basiseisen, waaronder stalen neus met een indeukresistentie van 200 Joule. Gesloten hiel. Oliebestendige zool. Antistatische eigenschappen. Energieabsorptie (minstens 20 Joules) door de hak. In hoge mate waterafstotend bovenleer. Weerstand tegen doorboren van onderkant tot een kracht van max. 1100 Newton, zoolprofiel.

S4 (=SB + A + E)

Voldoet aan alle basiseisen, waaronder stalen neus met een indeukresistentie van 200 Joule. Gesloten hiel. Oliebestendige zool. Antistatische eigenschappen. Energieabsorptie (minstens 20 Joules) door de hak. Volledig waterdicht.

S5 (=SB + A + E + P)

Combinatie van de codes: SB + A + E + P. Voldoet aan alle basiseisen, waaronder stalen neus met een indeukresistentie van 200 Joule. Gesloten hiel. Oliebestendige zool. Antistatische eigenschappen. Energieabsorptie (minstens 20 Joules) door de hak. Volledig waterdicht. Weerstand tegen doorboren van onderkant tot een kracht van max. 1100 Newton, zoolprofiel.

Extra toevoegingen aan de codering van de norm:

A: Antistatische eigenschappen.

E: Energieabsorptie (minstens 20 Joules) door de hak.

WRU: In hoge mate waterafstotend bovenleer.

P: Weerstand tegen doorboren van onderkant tot een kracht van max. 1100 Newton, zoolprofiel.

CI: Koude-isolatie; met name via de zool.

SRC: hoogste slipweerstand (voldoet aan zowel SRA als SRB).